Od 15. října 2018 až do 31. prosince 2021 mohou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů žádat o dotace na pořízení a instalaci stavebních výrobků venkovní stínící techniky z produktové nabídky Stínění Zlín určených ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř budovy.

Základní podmínky programu

Žadatelem o podporu může být vlastník nebo stavebník rodinného nebo bytového domu.
Na jeden dům lze podat pouze jednu žádost, ta může obsahovat kombinaci opatření z více oblastí podpory (např. zateplení, rekuperace, instalace stínicí techniky, instalace solárních panelů).
Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je stanovena na 5 miliónu Kč.
Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti. Pro instalaci stínicí techniky je rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů po 1. září 2018 včetně.
Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.

Výše dotací na venkovní stínící techniku Stínění Zlín

500 Kč/m2
plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s manuálním ovládáním (mechanické i motorické ovládání, např. pomocí nástěnného vypínače nebo dálkového ovladače)
1 000 Kč/m2
plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s inteligentním motorickým řízením (automatické ovládání stínicí techniky na základě vyhodnocení dat z intenzity slunečního záření, časového denního režimu uživatele a celoročního pohybu slunce)

Realizace instalace stínicí techniky v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %.

Rádi Vám poradíme

 800 260 000
 info@alutechbohemia.cz
Jarolímkovo náměstí 1216
Zlín 763 02